Make an announcement or share information about your store

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Ompelija Joonas

Y-tunnus: 2836284-7

Sähköposti: joonasompelija@gmail.com

Postiosoite: PL 55, 00251 HELSINKI


2. Rekisterin nimi

Ompelija Joonas - Asiakasrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpitäminen, tilausten käsittely ja toimitus, laskutus, asiakaspalvelu sekä markkinointi ja viestintä rekisteröityjen kanssa.


4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan suostumus, sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteiset velvoitteet sekä oikeutettu etu.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Nimi

- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- Tilaushistoria

- Maksutiedot

- Asiakaspalautteet ja reklamaatiot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään tilauksen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä tai verkkosivuston kautta tapahtuvan rekisteröitymisen yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä muista julkisista lähteistä, kuten väestötietojärjestelmästä.


7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa laskutus- ja maksupalveluiden tarjoajille, kuljetusyhtiöille sekä muille yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat tilausten käsittelyyn ja toimitukseen.


8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asianmukaisia suojatoimia.


9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista edellä mainittujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus